Tahminoloji Abonelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), tahminoloji.com (“Tahminoloji”) ile internete bağlı bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı televizyon ve Tahminoloji mobil uygulamasına ulaşma imkanı veren tüm benzeri cihazlar/yöntemler aracılığıyla www.tahminoloji.com üzerinden ve/veya Tahminoloji mobil uygulaması ile internet üzerinden spor odaklı veri analizleri vb. her türlü digital içeriğe (“Veri Analizi”) erişebilmek isteyen kullanıcı (“Abone”) arasında elektronik ortamda kurulmaktadır.


İşbu Sözleşme’de Tahminoloji ve Abone ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Tahminoloji’nin işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar çerçevesinde tahminoloji.coml üzerinden veri analizi hizmetlerini Tahminoloji tarafından belirlenen ücret ve şartlarda Abone’ye sunmasına ve Abone’nin de yine işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda abonelik oluşturmasına ilişkin Tarafların hak ve yükümlülükleri ile abonelik koşullarının belirlenmesi oluşturmaktadır.


3. ABONELİK SÜRECİ VE İŞLEMLERİ

3.1. Ön Bilgilendirme


Abone, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirtilen şekilde Sözleşme konusu Veri Analizi hizmetinin abonelik bedeli ve türleri, ödeme şekli, temel özellikleri, teslimatı ve diğer tüm hususlarla ilgili kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu, Ön Bilgilendirme Formu’nu okuduğunu ve Ön Bilgilendirme Formu’nun işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan eder.


3.2. Aboneliğin Kurulması ve Yürürlük


Abone’nin işbu Sözleşme koşullarını ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Ön Bilgilendirme Formunu eksiksiz olarak okuduktan sonra elektronik ortamda bulunan “Ön Bilgilendirme Formunu ve Abonelik Sözleşmesini Okudum, Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının Tahminoloji kayıtlarına geçmesiyle birlikte abonelik ücretinin tahsil edildiği andan itibaren Abonelik ilişkisi kurulacak ve Sözleşme yürürlüğe girecektir. Taraflardan herhangi biri tarafından Sözleşme feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Abone, Sözleşme konusu Veri Analizi hizmetinin fiziki olarak teslim edilen bir hizmet olmadığını, Veri Analizi hizmetinin elektronik ortamda sunulacağını kabul ve beyan etmektedir.


Tahminoloji’ye Ücretsiz ya da PRO Üye abonesi olmak için Abone’nin bulunduğu bölge veya ülkede geçerli olan reşit olma yaşını doldurmak gerekir. Reşit olmayanların Tahminoloji’den yararlanabilmesi için bir yetişkin gözetiminde olmaları gerekmektedir.

3.3. Abonelik Türleri


3.3.1. Ücretsiz Abonelik Türünün seçilmesi: Bu Abonelik türünde abone ücret ödemeden tahminoloji’nin sunduğu tüm hizmetleri sınırlı olarak kullanım hakkına sahiptir. 


3.3.2. Aylık (30 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi: Bu abonelik ücretlendirmesinde Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden önce abonelik sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle aylık (30) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme aracından tahsil edilecektir. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce aboneliğin iptali talebinin Tahminoloji’e bildirilmesi gerekmektedir. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde yenileme tarihine kadar Abone Tahminoloji’nin ürettiği tüm Veri Analizlerine erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.


3.3.3. 3 Aylık (90 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi: Bu abonelik ücretlendirmesinde Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden önce abonelik sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle 3 aylık (90) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme aracından tahsil edilecektir. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce aboneliğin iptali talebinin Tahminoloji’e bildirilmesi gerekmektedir. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde yenileme tarihine kadar Abone Tahminoloji’nin ürettiği tüm Veri Analizlerine erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.


3.3.4. 6 Aylık (120 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi: Bu abonelik ücretlendirmesinde Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden önce abonelik sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle 6 aylık (120) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme aracından tahsil edilecektir. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce aboneliğin iptali talebinin Tahminoloji’e bildirilmesi gerekmektedir. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde yenileme tarihine kadar Abone Tahminoloji’nin ürettiği tüm Veri Analizlerine erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.


3.3.5. Yıllık (360 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi: Bu abonelik ücretlendirmesinde Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden önce abonelik sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle yıllık (360) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme aracından tahsil edilecektir. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce aboneliğin iptali talebinin Tahminoloji’e bildirilmesi gerekmektedir. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde yenileme tarihine kadar Abone Tahminoloji’nin ürettiği tüm Veri Analizlerine erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

3.4. Aboneliğin Devamı


Tahminoloji PRO Üyelik aboneliği, Abone’nin hizmet alma iradesi devam ettiği, abonelik ücretini ödediği, Sözleşme hükümlerine uygun hareket ettiği ve Sözleşme’nin taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği müddetçe devam eder. Abone’nin, Tahminoloji tarafından sunulan Veri Analizlerine ulaşabilmesi için internet erişimini destekleyen bir cihaza sahip olması gerekir.


4. ABONELİK ÜCRETİ

4.1. Abone, alacağı Veri Analizi hizmetinin aboneliği karşılığında Tahminoloji’e, önceden Tahminoloji tarafından belirlenen abonelik ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Abone, abonelik ücretini ödemedikçe Tahminoloji İçeriklerinden faydalanamayacağını ve Tahminoloji İçeriklerine ulaşamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2. Abone, abonelik ücretini ödemek üzere Tahminoloji’e güncel, üçüncü kişiler tarafından da gerçekleştirilebilen ve etkin bir ödeme yöntemi belirtmek zorundadır. Abone, ücretini ödediği abonelik süresi sona ermeden önce aboneliğini iptal etmediği takdirde Tahminoloji’e bir sonraki faturalama döneminin abonelik ücretini, tercih ettiği yöntem üzerinden tahsil etme yetkisi vermiş olur.


4.3. Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme yönteminin geçerlilik tarihinin sona ermesi, yeterli bakiye olmaması veya başka nedenlerden dolayı ödemenin başarıyla gerçekleşmemesi halinde; Abone, Tahminoloji’in sunmuş olduğu Veri Analizlerinden yararlanamayacağını ve her halükarda ödeme yükümlülüğünün devam ettiğini kabul ve taahhüt eder. Abone’nin Tahminoloji veri analizi İçeriklerine ulaşmak için kullanacağı internet erişimi ücretleri kendi sorumluluğundadır.


4.4. Abone, ödemiş olduğu abonelik ücretini hiçbir koşulda iade alamaz. Abone’nin Veri Analizi hizmetlerinden faydalanmaması ödenmiş olunan abonelik ücretinin iadesi için haklı bir sebep oluşturmayacaktır.


5. FATURALAMA

Abonelik ücretine bağlı ortaya çıkabilecek vergi ve olası işlem ücretleri gibi Veri Analizi hizmetine ulaşılmasından kaynaklanan diğer tüm masraflar Abone’ye faturalandırılacaktır. Veri Analizilere erişilmesinden kaynaklanan bu faturalandırma işlemi her Abone’nin abonelik tarihinin başlangıcına göre değişebilecek olup Tahminoloji, mükerrer ödeme olmamasına dikkat etmek kaydıyla faturalama tarihinde değişiklik yapma hakkını haizdir.


6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Tahminoloji’in, işbu Sözleşme koşullarında ve abonelik ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ne var ki yapılan herhangi bir ücret değişikliği veya Sözleşme koşullarındaki değişiklikler, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmiş olan yenilenen dönemde geçerli olacaktır. Abone’nin, bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi güncel abonelik ücretinin tahsil edileceği ya da değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar feshetme hakkı vardır. Aksi takdirde Abone, güncel abonelik ücretini ve Sözleşme’de yapılan değişiklikleri kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.


7. ABONE’NİN BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Abone, Veri Analizi hizmetine erişim sağlarken yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranacağını ve bu hizmetin alımında mevzuat ve kullanım koşullarından kaynaklı sınırlamalara riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu doğrultuda Abone, Tahminoloji’in sunacağı Veri Analizi hizmeti aracılığıyla edinilen içerik ve bilgileri -Tahminoloji’in izin verdiği araçlar ve kapsam haricinde- değiştirmeyeceğini, dağıtımını yapmayacağını, tahminoloji marka ismi altında başka platform ve yerlerde sergilemeyeceğini, yayımlamayacağını, yayımlanmasına aracılık etmeyeceğini kabul etmiş sayılır. Bundan başka Abone, Tahminoloji tarafından oluşturulmuş korumaların hiçbirini devre dışı bırakmayacağını, değiştirmeyeceğini ve bozmayacağını da taahhüt eder.


7.2. Abone tarafından Tahminoloji’nin veri analizleri ilgili herhangi bir paylaşım yapılması Abone’nin kendi sorumluluğunda olup Abone’nin paylaşımlarından hiçbir şekilde Tahminoloji sorumlu değildir. Şu kadar ki Abone, Üyelik Koşulları’nda ve işbu Abonelik Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olarak Veri Analizi hizmeti sağlayan Tahminoloji’in Veri Analizileri’nin başkaca platformlarda sair şekilde yayınlamasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olabileceği bilinci ile hareket edeceğini, bu kapsamda hiçbir şart ve koşulda Tahminoloji’den talepte bulunmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


7.3. Abone, yukarıda da ifade edildiği gibi meri mevzuatın kendisine yüklediği her türlü kurala uygun davranmakla yükümlüdür. Abone’nin belirtilenler ve meri mevzuattan kaynaklı başkaca yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, aboneliği sonlandırılabilecek olup Tahminoloji’in fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı olduğu gibi Abone’nin 3. kişilere vermiş olduğu zararlara ilişkin Tahminoloji’in mesuliyeti bulunmamaktadır.


7.4. Abone, Tahminoloji  hesabı üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerden sorumludur. Hesabın kontrolünü sürdürmek ve başkalarının hesaba erişmesini önlemek adına hesap sahibi Abone, hizmete erişmekte kullanılan Tahminoloji’yi destekleyen cihazların kontrolünü elinde tutmayı sürdürmeli ve hesabın şifresini kimseyle paylaşmamalıdır. Hesap sahibi Abone’nin rızası dışında hesabının kullanıldığını fark etmesi üzerine, bu durumu Tahminoloji’e bildirme ve şifre değişikliğine gitme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Tahminoloji, aboneliği sonlandırabilir veya askıya alabilir.


7.5. Abone, başta 18 yaşını doldurmuş olma şartı olmak üzere, Abone olmak için gerekli olan tüm şart ve koşulları sağladığını, bu kapsamda Tahminoloji ile paylaştığı her türlü bilginin doğru ve güncel olduğunu, anılan bilgilerin güncel ve/veya doğru olmamasından kaynaklanabilecek her türlü yükümlülük ve sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


7.6. Abone, Tahminoloji tarafından sağlanacak Veri Analizi hizmetlerine ve Veri Analizilerin çeşitliliğine ilişkin hiçbir taahhütte bulunulmadığını, Tahminoloji’in Veri Analizilerini dilediği şekilde artırma, azaltma ve değiştirme hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


7.7. Abone, Tahminoloji’in teknik bir sorun ve/veya teknolojik geliştirmeler nedeniyle Veri Analizi hizmetlerini geçici olarak askıya alabileceğini kabul etmektedir. Bu durumda Abone, Tahminoloji’den zarar, tazminat vb. hiçbir isim altında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan etmektedir.


8. ABONELİK HAKKININ DEVREDİLEMEZLİĞİ VE COĞRAFİ SINIRLILIĞI

8.1. Tahminoloji’nin Veri Analizleri Abone’nin kişisel ve ticari olmayan kullanımına yöneliktir. Abone’ye Tahminoloji’nin Veri Analizlerine erişmesine izin veren sınırlı ve devredilemez bir hak sağlanmaktadır.


8.2. Abone, aboneliğin getirdiği hakları devretmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır. Aboneliğe ilişkin hakların Abone’nin hanesi dışından birisinin kullanıldığının tespiti halinde Tahminoloji, aboneliği doğrudan sonlandırabileceği gibi uğramış olduğu zararı tazmin etme hakkına da sahiptir.


9. ABONELİK İPTALİ VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

9.1. Abone, aboneliğini hiçbir gerekçe göstermeden her zaman iptal edebilecektir. Aboneliğin iptal edilmesi halinde ücreti halihazırda ödenen abonelik süresi sonuna kadar Tahminoloji veri analizi içeriklerinden faydalanılmaya devam edilebilecektir. Aboneliğin iptal edilmesi halinde, abonelik hesabı ücreti ödenen abonelik süresi sonunda otomatik olarak kapanacaktır. Tahminoloji’ye abone olunurken ödeme yöntemi olarak üçüncü kişilerin ödeme yapması yöntemi kullanıldıysa abonelik iptal edilirken söz konusu iptal işleminde üçüncü kişinin işlemi gerçekleştirmesi gerekebilecektir.


9.2. Tahminoloji, tek taraflı olarak işbu Sözleşme kapsamında sunulan Veri Analizi hizmetlerini her zaman sona erdirebilir. Bu durumda Abone, Tahminoloji’den hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Bu Sözleşme koşullarının herhangi bir hükmünün veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz ilan edilmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez.


10.2. Tahminoloji, bu Sözleşme koşullarının kabul edilmesiyle kurulan abonelik ilişkisine dair haklarını ve yükümlülüklerini herhangi bir zamanda bir başkasına devir ve temlik edebilir. Tahminoloji’ye abone olmakla bu olası devir veya temlik işlemine rıza gösterileceği peşinen kabul edilmiş olur.


10.3. Abone hesabıyla ilgili her türlü bilgi Abone’ye yalnızca elektronik formatta aktarılacaktır. Bu kapsamda abonelik sürecinin başında güncel ve kullanılır iletişim bilgilerinin Tahminoloji ile paylaşılması önemlidir. Abone tarafından Tahminoloji’ye verilmiş iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliği derhal Tahminoloji’e bildirilmesi gerekmektedir. Abone’nin, iletişim adresine gönderilen içeriklerden aynı gün içerisinde haberdar olduğu kabul edilmektedir.


10.4. Abone, internette yaşanan kesintiler, internet kotasının dolması, internet hızının düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, deprem, yangın, sel, genel elektrik kesintisi, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Tahminoloji’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.


10.5. Tahminoloji, Digital Platformları ya da bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Tahminoloji, verdiği hizmetin kesintisiz veya kusursuz olduğuna ilişkin taahhüt vermemektedir. Abonelere en iyi şekilde hizmet vermek Tahminolojin’in en önemli hedefi olmakla birlikte verilen hizmetlerde bir takım aksaklık ve kusurlar da meydana gelebilecektir. Bu nedenle Abone, Tahminoloji’ye karşı tüm özel, dolaylı ya da bağlı zararlardan feragat ettiğini peşinen kabul eder. Bu kabul, feragat edilemeyecek herhangi bir garantiyi veya hakları sınırlamayacaktır. Tahminoloji, herhangi bir ortamda sunulan içerik ya da programlarının, Tahminolojiy’e iletilen materyal ya da fikirlerle olan benzerliklerden sorumlu değildir.


12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

12.1. Abone, Ön Bilgilendirme Formu’nu, tahminoloji.com’da yer alan “KVK ve Gizlilik Politikasını” okuduğunu, Tahminoloji’in 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan etmektedir.


12.2. Tahminoloji tarafından, Sözleşme’nin ifası ve abonelere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla (pazarlama vb.) Abone tarafından paylaşılan isim, soy isim, email adresi, doğum tarihi, telefon numarası vb. özel nitelikli olmayan kişisel veriler alınabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Sözleşme’nin amaç ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere Abone tarafından iletilen kişisel veriler Tahminoloji tarafından kaydedilebilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Abone, işbu Sözleşme’yi kabul ederek kendisi tarafından Sözleşme kapsamında ve Sözleşme’nin amacıyla sınırlı olarak verilen kişisel verilerinin kaydedilmesini, işlenmesini ve aktarılmasını kabul etmektedir.


12.3. Abone, www.tahminoloji.com internet sitesinde yer alan başvuru formunu kullanarak KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini [email protected] adresine kimliğini tespit edici belgeler ile iletebilir veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir. Tahminoloji tarafından bu talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır. Tahminoloji talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını Abone’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Abone, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

13.1. Abone, her yıl Aralık ayında ilgili Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırların miktarına göre mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvuruda bulunabilir.


13.2. İşbu Sözleşme koşullarından ve uygulamasından kaynaklanabilecek ihtilaflarda Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


14. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme nedeniyle damga vergisi doğması halinde damga vergisi Abone tarafından ödenecek olup bu tutar Abone’nin hizmet bedeli faturasına yansıtılarak Tahminoloji tarafından tahsil edilecektir.