Tahminoloji Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu


1.KONU

İşbu Ön Bilgi Formu’nun konusunu, tahminoloji.com’un (“Tahminoloji”) internete bağlı bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı televizyon ve Tahminoloji web sitesi ve/veya mobil uygulamasının ulaşma imkanı veren tüm benzeri cihazlar/yöntemler aracılığıyla www.tahminoloji.com. ve/veya Tahminoloji mobil uygulaması (“Tahminoloji App”) internet üzerinden spor veri analizlerini niteleyen her türlü dijital içeriğe (“Dijital İçerik”) erişebilmek isteyen kullanıcıya (“Abone”) abonelik tesis ettiği, aşağıda nitelikleri ve fiyatı belirtilen Digital İçerik Hizmetinin sunulması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Abone’nin bilgilendirilmesidir.


2. DİGİTAL İÇERİK HİZMETİ SAĞLAYAN FİRMA BİLGİLERİ

Unvanı: Tahminoloji

Vergi Dairesi: Üçkapılar

Vergi No: 4730194274

Telefon: +90 530 377 66 07

Eposta: iletisim@tahminoloji

3. DİGİTAL İÇERİK HİZMETİNİN NİTELİKLERİ, KULLANIMI, ABONELİK TÜRLERİ VE ÜCRETLERİ

3.1. Digital İçeriklerin temel özellikleri, içerikleri, konuları tahminoloji.com’da belirtilmektedir.


3.2. Abone, seçtiği abonelik türüne göre abonelik ücretini ödediği sürece (Tahminloji’nin ücretleri güncelleme hakkı saklıdır.) Tahminoloji üzerinden sunulan Digital İçerik hizmetinden faydalanabilecek ve Digital İçerikleri (Tahminoloji’nin Digital İçerikleri değiştirme, güncelleme ve kaldırma hakkı saklıdır) internet üzerinden takip edebilecektir


3.3. Ücretsiz Abonelik Türünün seçilmesi: Bu Abonelik türünde abone ücret ödemeden tahminoloji’nin sunduğu tüm hizmetleri sınırlı olarak kullanım hakkına sahiptir. 


3.4. Aylık (30 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi: Bu abonelik ücretlendirmesinde Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden önce abonelik sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle aylık (30) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme aracından tahsil edilecektir. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce aboneliğin iptali talebinin Tahminoloji’e bildirilmesi gerekmektedir. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde yenileme tarihine kadar Abone Tahminoloji’nin ürettiği tüm Veri Analizlerine erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.


Aylık (30 günlük) yenilenen abonelik ücreti her 30 (otuz) günlük dönem başında tahsil edilmek üzere 350 TL’dir (Tüm vergiler dahil).
3.5. 3 Aylık (90 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi: Bu abonelik ücretlendirmesinde Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden önce abonelik sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle 3 aylık (90) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme aracından tahsil edilecektir. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce aboneliğin iptali talebinin Tahminoloji’e bildirilmesi gerekmektedir. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde yenileme tarihine kadar Abone Tahminoloji’nin ürettiği tüm Veri Analizlerine erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.


3 Aylık (90 günlük) yenilenen abonelik ücreti her 90 (doksan) günlük dönem başında tahsil edilmek üzere 900 TL’dir (Tüm vergiler dahil).


3.6. 6 Aylık (120 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi: Bu abonelik ücretlendirmesinde Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden önce abonelik sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle 6 aylık (120) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme aracından tahsil edilecektir. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce aboneliğin iptali talebinin Tahminoloji’e bildirilmesi gerekmektedir. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde yenileme tarihine kadar Abone Tahminoloji’nin ürettiği tüm Veri Analizlerine erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.


6 Aylık (120 günlük) yenilenen abonelik ücreti her 120 (yüzyirmi) günlük dönem başında tahsil edilmek üzere 1650 TL’dir (Tüm vergiler dahil).
3.7. Yıllık (360 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi: Bu abonelik ücretlendirmesinde Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden önce abonelik sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle yıllık (360) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme aracından tahsil edilecektir. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce aboneliğin iptali talebinin Tahminoloji’e bildirilmesi gerekmektedir. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde yenileme tarihine kadar Abone Tahminoloji’nin ürettiği tüm Veri Analizlerine erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.


Yıllık (360 günlük) yenilenen abonelik ücreti her 360 (üç yüz altmış) günlük dönem başında tahsil edilmek üzere 3000 TL’dir (Tüm vergiler dahil).3.8. Kampanya Kodu Kullanılması: Abone’nin, Abonelik Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra herhangi bir kampanyadan yararlanması halinde kampanya süresince kampanya koşulları geçerli olacak olup kampanya bitim tarihi itibariyle yaptığı seçime göre işbu maddenin 3.4., 3.5., 3.6. Veya 3.7. maddesindeki abonelik koşulları devam edecektir.


3.6. Tahminoloji’in, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmiş olan abonelik ücretinde ve abonelik türlerinde yenilenen dönemden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ne var ki yapılan herhangi bir ücret değişikliği veya abonelik türleri ile koşullarındaki değişiklikleri Abone kabul etmediği takdirde güncel abonelik ücretinin tahsil edileceği ya da değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar aboneliğini sonlandırma/iptal hakkı vardır. Aksi takdirde Abone, güncel abonelik ücretini ve/veya abonelik türlerinde yapılan değişiklikleri kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.


4. DİGİTAL İÇERİK HİZMETİNİN TESLİMİ VE İFA YERİ

4.1. Abone tarafından, Digital İçerik Hizmetine erişim için Ön Bilgilendirme Formu ve Abonelik Sözleşmesi okunup kabul edildikten sonra abonelik ücretinin tahsil edildiği andan itibaren Digital İçerik Hizmeti elektronik ortamda sunulmaya başlanmaktadır.


4.2. Abonelik sözleşmesinin kurulması esnasında ve/veya yenilenen dönemde herhangi bir nedenle abonelik ücretinin Tahminoloji tarafından tahsil edilememesi halinde bu döneme ilişkin olarak Tahminoloji’in Digital İçerik hizmetini sunma ve sağlama yükümlülüğü yoktur.


5. CAYMA HAKKI

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu olan Digital İçerik Hizmeti sağlanması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/1 (ğ) maddesinde belirtilen “ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kapsamında elektronik ortamda anında ifa edildiğinden Abone’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.


6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Abone, işbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu olan Digital İçerik Hizmetlerinin temel nitelikleri, abonelik türleri ve vergiler dahil abonelik ücretleri, ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.2. Abone, Tahminoloji’deki Digital İçeriklerin kişisel ve ticari olmayan kullanımına yönelik olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


6.3. Abone, internette yaşanan kesintiler, internet kotasının dolması, internet hızının düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, deprem, yangın, sel, genel elektrik kesintisi, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Tahminoloji’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.


7. ABONE İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ

Abone, Digital İçerik hizmetlerine ilişkin şikayetlerini +90 530 377 66 07 numaralı telefondan veya [email protected]’a  e-posta adresine iletebilir. Ayrıca Abone, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, her yıl Aralık ayında Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırların miktarına göre mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvuruda bulunabilir.


8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Tahminoloji tarafından, abonelik kurulması, abonelik işlemlerinin yerine getirilmesi ve abonelere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla (pazarlama vb.) Abone tarafından paylaşılan T.C. kimlik numarası, isim, soy isim, email adresi, doğum tarihi, telefon numarası vb. özel nitelikli olmayan kişisel veriler alınabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Abonelik işlemlerinin amaç ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere Abone tarafından iletilen kişisel veriler Tahminoloji tarafından kaydedilebilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Abone, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun okuyarak kendisi tarafından abonelik işlemleri kapsamında ve abonelik amacıyla sınırlı olarak verilen kişisel verilerinin kaydedilmesini, işlenmesini ve aktarılmasını kabul etmektedir.


Abone, www.tahminoloji.com internet sitesinde yer alan başvuru formunu kullanarak KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini [email protected] adresine kimliğini tespit edici belgeler ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir. Tahminoloji tarafından bu talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır. Tahminoloji talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını Abone’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Abone, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.


SATICI:

ALICI:

TARİH: