Tahminoloji Mesafeli Satış Sözleşmesi


 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tahminoloji.com (“Tahminoloji”) ile internete bağlı bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve Tahminoloji mobil uygulamalarına ulaşma imkanı veren tüm benzeri cihazlar/yöntemler aracılığıyla Tahminoloji mobil uygulamalarından (“Tahminoloji Platformu”) spor maçlarına ilişkin sonuçları, maç istatistiklerini ve geçmiş spor müsabakalarına ilişkin içerik vb. her türlü dijital içeriğe (“Tahminoloji Pro”) erişebilmek isteyen ve ios, sistemli cihazlar kullanan  kullanıcıya abonelik tesis ettiği (“Tahminoloji Pro Hizmeti”) işbu Sözleşme’yi akdeden tüketici (“Tüketici”) arasındadır.

 

İşbu Sözleşme elektronik ortamda satılan hizmetin aşağıda detayları belirtilen koşullar dahilinde Tüketici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

MADDE 1- HİZMET SAĞLAYICI OLAN TAHMİNOLOJİ’YE AİT BİLGİLER

İşbu Sözleşme’de Tahminoloji’ye ilişkin bilgiler şöyledir:

Vergi Daire ve Vergi Numarası: ÜÇKAPILAR / 4730194274

Şirket e-posta adresi: [email protected]


 

MADDE 2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE İLGİLİ MEVZUAT

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Tüketici’nin ödemekle yükümlü olduğu abonelik ücretini, Tahminoloji’ye ödediği süre boyunca Tüketici’nin, Tahminoloji Platformu üzerinden, spor maçlarına ilişkin sonuçları, maç istatistiklerini ve geçmiş spor müsabakalarına ilişkin içerik vb her türlü dijital içeriğe  (“Tahminoloji Pro”) erişerek yararlanması ve bu kapsamda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması hakkındadır.

2.2. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.3. Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

 

MADDE 3- TAHMİNOLOJİ PRO HİZMETİNİN NİTELİĞİ, KULLANIMI VE ÜCRETİ

3.1. Tahminoloji, Tahminoloji Platformu üzerinden spor maçlarına ilişkin sonuçları, maç istatistiklerini ve geçmiş spor müsabakalarına ilişkin bilgi vb. içerikleri sunmakta ve söz konusu Tahminoloji Platformu’nda belli bölümleri kilitli şekilde yayımlamaktadır. Söz konusu içeriklere full erişim (“Tahminoloji Pro”)  isteyen Tüketici aşağıda belirtilen ödeme metodu ile yapacağı aylık ödemeler ile Tahminoloji Pro’ya erişim imkanı sağlayacaktır.

3.2. Tüketici, abonelik ücretini ödediği sürece (Tahminoloji’nin ücretleri güncelleme hakkı saklıdır.) Tahminoloji Platformu üzerinden sunulan Tahminoloji Pro hizmetinden yararlanabilecek ve Tahminoloji Platformundan full erişim (kilitsiz) faydalanabilecektir.

3.3. Tahminoloji Pro’nun abonelik ücreti vergiler dahil aylık 350 TL - 3 aylık 900 TL - 6 aylık 1650 TL - 12 Aylık 3000 TL’dir. Söz konusu ücretlere ilişkin Tahminoloji’nin güncelleme yapma hakkı saklıdır.

3.4. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde, ücret iadesi yapılmayacak olup yenileme tarihine kadar Tüketici Tahminoloji Pro’ya erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacak ve erişim sonlandırılacaktır.

3.5. Abonelik, satın alma işlemi gerçekleştikten sonra Tahminoloji Platformu’ndaki hesap ayarları üzerinden Tüketici’nin dilediği zaman iptal edilebilecektir.

3.6. Tahminoloji’nin, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilmiş olan abonelik ücretinde yenilenen dönemden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ne var ki yapılan herhangi bir ücret değişikliği veya abonelik koşullarındaki değişiklikleri Tüketici kabul etmediği takdirde güncel abonelik ücretinin tahsil edileceği ya da değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar aboneliğini sonlandırma/iptal hakkı vardır. Aksi takdirde Tüketici, güncel abonelik ücretini ve/veya abonelik nezdinde değişiklikleri kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 4- TAHMİNOLOJİ PRO HİZMETİNİN TESLİMİ VE İFA YERİ

4.1. Tüketici tarafından, Tahminoloji Pro Hizmeti’ne erişim için Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme okunup kabul edildikten sonra abonelik ücretinin tahsil edildiği andan itibaren Tahminoloji Pro Hizmeti elektronik ortamda sunulmaya başlanmaktadır.

4.2. İşbu Sözleşme’nin kurulması esnasında ve/veya yenilenen dönemde herhangi bir nedenle abonelik ücretinin Tahminoloji tarafından tahsil edilememesi halinde bu döneme ilişkin olarak Tahminoloji’nin, Tahminoloji Pro Hizmetini sunma ve sağlama yükümlülüğü yoktur.

 

MADDE 5- TÜKETİCİNİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. Tüketici, www.tahminoloji.com sitesinde yer alan sözleşme konusu Tahminoloji Pro Hizmetinin temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak Tahminoloji tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.Tüketici, Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Tahminoloji iletişim bilgilerine ve/veya www.tahminoloji.com sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Tüketici, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Tahminoloji tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Tahminoloji hizmetine ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat ve teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 

5.2.Tüketici, Tahminoloji Platformlarındaki içeriklerin kişisel ve ticari olmayan kullanımına yönelik olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.3. Tüketici, internette yaşanan kesintiler, internet kotasının dolması, internet hızının düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, deprem, yangın, sel, genel elektrik kesintisi, olağanüstü hâl, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Tahminoloji’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Tahminoloji’yi bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır.

 

MADDE 6- TAHMİNOLOJİ’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Tahminoloji, Sözleşme konusu Tahminoloji Pro Hizmetinin, Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, işbu Sözleşme’de belirtilen niteliklere uygun olarak Tüketici’ye sunulmasından sorumludur. 

 

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. İşbu Sözleşme’ye konu olan Tahminoloji Pro Hizmeti sağlanması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/1 (ğ) maddesinde belirtilen “ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kapsamında elektronik ortamda anında ifa edildiğinden Tüketici’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

MADDE 8- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. Tüketici, Tahminoloji Pro Hizmetlerine ilişkin şikayetlerini [email protected] e-posta adresine iletebilir. Ayrıca, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcının mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

MADDE 9 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

9.1. İşbu Sözleşme tahtında Tahminoloji ve Tüketici arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Tahminoloji’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 10 – GENEL HÜKÜMLER

10.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

MADDE 11- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11.1. Tahminoloji tarafından, abonelik kurulması, abonelik işlemlerinin yerine getirilmesi ve abonelere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla (pazarlama vb.) Tüketici tarafından paylaşılan isim, soy isim, e-mail adresi, doğum tarihi, cinsiyet vb. özel nitelikli olmayan kişisel veriler alınabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Abonelik işlemlerinin amaç ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere Tüketici tarafından iletilen kişisel veriler Tahminoloji tarafından kaydedilebilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Tüketici, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyarak kendisi tarafından abonelik işlemleri kapsamında ve abonelik amacıyla sınırlı olarak verilen kişisel verilerinin kaydedilmesini, işlenmesini ve aktarılmasını kabul etmektedir.

11.2.Tüketici, www.tahminoloji.com internet sitesinde yer alan başvuru formunu kullanarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini formun imzalı bir nüshasını www.tahminoloji.com’a kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilir. Tahminoloji tarafından bu talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır. Tahminoloji talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını Tüketici’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Tüketici, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.